Tag - phụ nữ không có lông mu thì sao

Bộ phận sinh dục nữ không có lông

Bộ phận sinh dục nữ không có lông có bị xem là kỳ dị không?

Khi bàn về các loại gel bôi trơn âm đạo tốt nhất – có một chủ đề được nhắc đến khá nhiều: Bộ phận sinh dục nữ không có lông ? Trong cơ quan sinh dục của chị em phụ nữ có bộ phận gọi là mu, nơi đây cũng sẽ mọc lên những đám lông gọi là lông mu hay lông mao có chức năng bảo vệ vùng kín của chị em, đôi khi lông cũng được mọc quanh thành của âm đạo (môi âm đạo). Có người đau khổ vì lông quá rậm, có người cũng không thoải mái vì không có lông. Vậy bộ phận sinh dục [...]