Tag - Cơ quan sinh dục nam gồm những bộ phận nào

Cơ quan sinh dục nam

Cơ quan sinh dục nam gồm những gì?

Cơ quan sinh dục nam khơi gợi sự tò mò của không chỉ nam giới tuổi mới lớn mà còn cả phụ nữ tò mò về vùng kín của các anh. Cơ quan sinh dục nam bao gồm nhiều bộ phận và được phân biệt rõ rệt giữa hệ sinh dục trong và hệ sinh dục ngoài. Hệ sinh dục ngoài của cơ quan sinh dục nam Cơ quan sinh dục nam bình thường gồm có các bộ phận dương vật, bao tinh hoàn ở cơ quan sinh dục ngoài của nam giới. Đây là những phần chủ yếu nhất của cơ quan sinh dục nam và chúng ta có thể [...]